Nasza oferta

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

 • sprzedaż projektów gotowych
 • adaptację projektów gotowych
 • wykonanie projektów indywidualnych
  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych
  • budynków mieszkalnych wielorodzinnych
  • budynków usługowych
  • budynków gospodarczych i inwentarskich
 • przygotowanie map do celów projektowych
 • wykonanie inwentaryzacji budowlanych i instalacji
 • wykonanie ekspertyz budowlanych
 • legalizację samowoli budowlanych
 • wykonanie kosztorysów
 • wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej
 • wykonanie operatów wodnoprawnych
 • wykonanie raportów środowiskowych
 • wykonanie projektów przyłączy i sieci infrastruktury technicznej (przyłącza wody kanalizacji, zbiorniki na ścieki, przydomowe oczyszczalnie ścieków, studnie, …)
 • wykonanie projektów zjazdów, parkingów i dróg
 • ponadto na etapie budowy zapewniamy pomoc w postaci kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego – a także poprowadzimy budowę jako inwestor zastępczy