Przewodnik Inwestora

Poniżej przedstawiamy najważniejsze kroki prowadzące do uzyskania pozwolenia na budowę.
Aby uzyskać więcej informacji – skontaktuj się z nami

 

1)  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub Decyzja o warunkach zabudowy
Wypis i wyrys z MPZP jak i Decyzja o warunkach zabudowy wydawane są na wniosek Inwestora w Wydziale Architektury Urzędu Gminy

2)  Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych
Wykonaniem mapy do celów projektowych zajmuje się uprawniony geodeta

3)  Warunki techniczne przyłączenia do sieci (energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, …)
Wydawane są na wniosek Inwestora przez lokalnych dystrybutorów (odpowiednio: zakład energetyczny, zakład wodociągowo-kanalizacyjny, zakład gazowy …)

4)  Projekt budowlany
W skład projektu budowlanego wchodzą przede wszystkim projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne oraz instalacje elektryczne). Każda część projektu sporządzona jest przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w odpowiedniej specjalności. Projekt budowlany sporządza się w 4 egzemplarzach

5)  Pozwolenie na budowę
Wniosek o pozwolenie na budowę wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz 4 egzemplarzami projektu budowlanego – składany jest w Wydziale Budownictwa miejscowego Starostwa lub Urzędu Miasta (w przypadku miast na prawach powiatu) – celem uzyskania pozwolenia na budowę